Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

Tại Moore AISC, chúng tôi hỗ trợ khách hàng và các bên liên quan của họ đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin đáng tin cậy và khả tín.

Nhóm kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi làm việc với các khách hàng đại chúng và tư nhân trong nhiều ngành khác nhau để thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập mang lại sự tin cậy về thông tin tài chính, hiệu suất, hệ thống kinh doanh và quy trình kiểm soát của bạn.

Cho dù bạn đang chật vật với những rủi ro của thị trường toàn cầu, việc tìm kiếm xác nhận rằng bạn đang đáp ứng các mục tiêu hiệu suất của mình hay cần đảm bảo rằng thông tin tài chính của bạn là chính xác và công bằng, chúng tôi đều có thể trợ giúp. Chúng tôi sẽ xác thực tính chính xác và độ tin cậy của thông tin của bạn, giúp các bên liên quan nội bộ, nhà đầu tư, nhà cung cấp và cơ quan quản lý tin tưởng rằng khuôn khổ báo cáo và quản lý cũng như quy trình quản trị công ty của bạn là hợp lý.

Chúng tôi được thúc đẩy để cung cấp giá trị thực bằng cách hợp tác với bạn không chỉ để loại bỏ gánh nặng tuân thủ quy định mà còn để cải thiện hiệu suất của bạn và đảm bảo bạn có vị trí tốt để phát triển.

Các kiểm toán viên của chúng tôi là những nhà phân tích và tư duy thực tế, những người sử dụng chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm trong ngành của họ để giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp tốt hơn. Chúng tôi hiểu phương pháp hay nhất trong lĩnh vực của bạn và có thể tư vấn về cấu trúc, hệ thống và quy trình công ty và con người phù hợp nhất cho tổ chức của bạn. Chúng tôi có cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp của bạn và cung cấp lời khuyên phù hợp, lời khuyên có thể hành động.

Bạn cũng sẽ có quyền tiếp cận với các chuyên gia tư vấn và kế toán quốc tế từ mạng lưới toàn cầu rộng lớn của chúng tôi, có văn phòng tại hơn 100 quốc gia.


PHẠM VĂN VINH
Tổng Giám đốc
E: vinhpham@aisc.com.vn
M: 0903 63 1139


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313