Tin Tức

Moore AISC đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2023

Căn cứ Thông tư số 60/2021/ TT-BTC ngày 21/7/2021....  

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2023

Ban hành kèm theo thông báo số 995 / TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài Chính

Moore AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023

Moore AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 số 2324/ QD-BTC

Thông báo về việc thay đổi tên công ty Moore AISC

Công ty chúng tôi rất lấy làm vinh dự nhận được sự tín nhiệm, hợp tác và đồng hành của Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý đối tác và doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua. Nhằm khẳng ...

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2022

Ban hành kèm theo thông báo số 1045 / TB-BTC ngày 30/12/2021 và thông báo điều chỉnh số 177/ TB-BTC ngày 2/3/2022 của Bộ Tài Chính

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 số 2141/ QD-BTC

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2021

Ban hành kèm theo thông báo số 1079 / TB-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính