Dịch vụ tuân thủ và đảm bảo quy định

Tại Moore AISC, chúng tôi cung cấp xác minh độc lập rằng cách tiếp cận của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và quy định là hiệu quả và chính xác.

Việc tuân thủ quy định và báo cáo ngày càng trở nên phức tạp. Các tổ chức đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc chứng minh sự tuân thủ với một danh sách mở rộng các yêu cầu – từ việc xác nhận độ tin cậy và uy tín của báo cáo tài chính của họ đến việc chứng minh một cách tiếp cận được cân nhắc đối với bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

Nhóm kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi cung cấp xác minh độc lập về thông tin tài chính và phi tài chính mà công ty của bạn cung cấp cho các cơ quan quản lý. Cho dù thông tin báo cáo của bạn được tự chuẩn bị hay được thuê ngoài, chúng tôi có thể thực hiện một cuộc kiểm toán toàn diện nhằm xác thực cách tiếp cận của bạn và xác nhận thông tin này không có sai sót.

Bạn cũng sẽ có quyền tiếp cận với các chuyên gia kiểm toán quốc tế từ mạng lưới toàn cầu rộng lớn của chúng tôi, có văn phòng tại hơn 100 quốc gia.

 

 

 

 


PHẠM VĂN VINH
Tổng Giám đốc
E: vinhpham@aisc.com.vn
M: 0903 63 1139


DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH
Phó Tổng Giám đốc
E: phuonganh@aisc.com.vn
M: 0908 21 5468


LÊ HÙNG DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
M: 0907 63 3739