Về chúng tôi

Về chúng tôi

Moore AISC – Với hơn 200 nhân viên làm việc tại Trụ sở và các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi luôn có đầy đủ nguồn lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của quý Khách hàng.

Moore AISC là:

+ Thành viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA);

+ Thành viên độc lập của Moore Global Network Limited – mạng lưới toàn cầu về tư vấn và kiểm toán từ các công ty độc lập – có trụ sở chính tại London. Moore Global Network Limited được International Accounting Bulletin xếp hạng là mạng lưới kế toán lớn thứ 12 trên thế giới.

Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ cho hơn 1.000 Khách hàng, trong đó có rất nhiều Khách hàng là doanh nghiệp niêm yết trên sàn, đơn vị có lợi ích công chúng, ngân hàng và các tập đoàn lớn.