Dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính

Tại Moore AISC, chúng tôi cung cấp các cuộc kiểm toán tài chính độc lập nhằm nâng cao độ tin cậy và uy tín cho báo cáo tài chính của bạn.

Bản chất của kiểm toán tiếp tục phát triển. Thay đổi các yêu cầu về quy định, chuyển đổi kỹ thuật số và cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng chỉ là một số động lực định hình lại bối cảnh kiểm toán. Với việc các cuộc kiểm toán ngày càng trở nên phức tạp, các công ty ngày càng tìm kiếm sự hỗ trợ để đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo tài chính, củng cố hệ thống và quy trình kiểm soát cũng như giảm thiểu rủi ro của họ.

Chúng tôi cung cấp các cuộc kiểm toán chất lượng cao để hỗ trợ bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, củng cố khuôn khổ báo cáo và tài chính của bạn, đồng thời mang đến cho các bên liên quan niềm tin rằng thông tin tài chính của bạn là chính xác, đáng tin cậy và minh bạch.

Chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận toàn diện đối với các dịch vụ kiểm toán, tận dụng kiến ​​thức chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm trong ngành của chúng tôi để giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp tốt hơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với hướng dẫn đáng tin cậy về phương pháp tốt nhất trong ngành và nhận diện các cơ hội để bạn soát xét lại cấu trúc, hệ thống và quy trình nhằm giảm bớt gánh nặng cho các yêu cầu báo cáo của bạn, cho phép bạn tập trung vào tăng trưởng.

Các kiểm toán viên của chúng tôi là những nhà phân tích và có tư duy thực tế, những người làm việc trong toàn bộ tổ chức của chúng tôi cùng phối hợp chuyên môn của các nhóm tư vấn thuế, tư vấn và tài chính doanh nghiệp của chúng tôi để mang lại kết quả kiểm toán toàn diện, gia tăng giá trị.

Bạn cũng sẽ có quyền tiếp cận với các chuyên gia kiểm toán quốc tế từ mạng lưới toàn cầu rộng lớn của chúng tôi, có văn phòng tại hơn 100 quốc gia.

Các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi:

Kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

Soát xét thông tin tài chính:

Soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và soát xét báo cáo tài chính quá khứ.

Kiểm toán về những công việc đặc biệt:

Kiểm toán vốn chủ sở hữu; Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận; Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế; …

Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước:

Cung cấp cho Khách hàng bản báo cáo kết quả kiểm tra, trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được.

 


NGUYỄN VĂN TUYÊN

Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313

 


HUỲNH TIỂU PHỤNG

Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118

 

Hang
ĐẬU NGUYỄN LÝ HẰNG

Phó Tổng Giám đốc
E: lyhang@aisc.com.vn
M: 0938 00 3217