Kiểm toán quốc tế

Mạng lưới toàn cầu rộng lớn của chúng tôi cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên phạm vi hoạt động quốc tế của họ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán quốc tế phù hợp cho các công ty trong nước đang mở rộng ra thị trường quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại Moore AISC, sự hiện diện mạnh mẽ tại địa phương và phạm vi tiếp cận toàn cầu ấn tượng giúp chúng tôi trở nên khác biệt và cung cấp giá trị đích thực cho khách hàng của chúng tôi. Mạng lưới quốc tế của chúng tôi có văn phòng tại hơn 100 quốc gia, cung cấp cho chúng tôi một triển vọng toàn cầu thực sự và những hiểu biết sâu sắc có giá trị về các xu hướng, các mối đe dọa và cơ hội mà các doanh nghiệp quốc tế đang phải đối mặt.

Chúng tôi sử dụng phương pháp luận, hệ thống, chính sách và quy trình toàn cầu nhất quán để mang lại trải nghiệm khách hàng liền mạch và đơn giản, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà bạn tương tác với chúng tôi.


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313

 


HUỲNH TIỂU PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118

 


LÊ HÙNG DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
M: 0907 63 3739