Văn hóa Moore

Văn hóa Moore

VĂN HÓA TÔN TRỌNG VÀ ỦNG HỘ

Tại Moore AISC, Việt Nam, văn hóa và sự chính trực trong nghề nghiệp của chúng tôi là những gì hướng dẫn chúng tôi thông qua các quy trình kinh doanh và nằm ở trung tâm của mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi là một mạng lưới ưu tiên con người, nhằm trở thành mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp được tôn trọng nhất trên thế giới. Sự tôn trọng đó sẽ có được bằng cách chúng ta phát triển và làm việc cùng nhau và thể hiện sự chính trực của chúng ta trong mọi việc chúng ta làm thông qua chất lượng mà chúng ta cung cấp. Tuyên bố của chúng tôi có thể táo bạo, nhưng chúng tôi thực sự tin rằng đây là cách chúng tôi có thể thay đổi thế giới.

Tại Moore AISC, Việt Nam, chúng tôi khuyến khích mọi người trong công ty làm việc tốt nhất của họ và văn hóa của chúng tôi thúc đẩy cá nhân. Mục tiêu của công ty là thúc đẩy một môi trường làm việc – nơi những khác biệt của cá nhân được tôn trọng và đánh giá cao, đồng thời mọi người đều có cơ hội để trở nên nổi trội.

“Tại Moore, chúng tôi là một gia đình tin tưởng lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Và đó là điều khiến chúng tôi khác biệt. ” – Anton Colella, Moore Global CEO

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

QUAN TÂM
Chúng tôi quan tâm đến những gì chúng tôi làm và những người chúng tôi tư vấn. Chất lượng là một biểu hiện quan trọng của chúng tôi trong hành động.

SỰ ĐAM MÊ
Động lực và sự cống hiến của chúng tôi mang lại kết quả. Bởi vì chúng tôi yêu thích những gì chúng tôi làm, chúng tôi mang lại chất lượng và tính toàn vẹn cho công việc của chúng tôi.

CỘNG ĐỒNG
Chúng tôi cung cấp kiến thức địa phương, nhưng cá nhân kết nối khách hàng với mạng lưới toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các tiêu chuẩn toàn cầu, trong khuôn khổ địa phương. Chúng tôi trao đổi kiến thức và chuyên môn một cách tự do và hào phóng, để giúp khách hàng của chúng tôi phát triển.

TIẾP CẬN
Chúng tôi cung cấp lời khuyên từ chuyên gia cao cấp phù hợp, ngay khi cần. Chúng tôi ở đây bất cứ khi nào bạn cần chúng tôi.