DỊCH VỤ

Giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong một thế giới đang thay đổi.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế, và tư vấn kinh doanh, đồng thời luôn vượt lên để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được dịch vụ tối ưu mà họ yêu cầu.Mỗi và mọi lúc.

Cung cấp dịch vụ vượt trội cho khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi và các dịch vụ tích hợp của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng phát triển và tăng trưởng, thúc đẩy bảo vệ doanh nghiệp và tài sản của họ và quản lý kế toán của họ với năng khiếu vượt trội.

Chúng tôi đối mặt với những thách thức và đạt được kết quả và chúng tôi tập trung vào bạn và các yêu cầu của bạn và chúng tôi đáp ứng các nhu cầu đa dạng tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn.

Cách bạn xác định thành công là khác nhau giữa các khách hàng của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ giúp bạn đạt được thành công như mong muốn và chúng tôi đặt mục tiêu đó là hiểu điều gì khiến bạn thành công và cách bạn hướng tới để đạt được điều này.

Với tư cách là các chuyên gia thị trường tầm trung, chúng tôi hiểu môi trường hoạt động của bạn và chúng tôi có được cái nhìn sâu sắc về cách bạn và doanh nghiệp của bạn hoạt động thông qua việc tương tác với bạn một cách hiệu quả bằng các đường dây liên lạc cởi mở và mạnh mẽ.

Hành xử với sự chuyên nghiệp, chính trực và minh bạch tối đa, nhóm của chúng tôi làm việc với bạn để đắm mình vào thế giới của bạn và thực sự hiểu điều gì làm cho doanh nghiệp của bạn phát triển.


PHẠM VĂN VINH
Tổng Giám đốc
E: vinhpham@aisc.com.vn
M: 0903 63 1139


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313


DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH
Phó Tổng Giám đốc
E: phuonganh@aisc.com.vn
M: 0908 21 5468