Global network

Global network

MẠNG TOÀN CẦU MOORE

Chúng tôi là một tổ chức tư vấn và kế toán toàn cầu với hơn 29.000 nhân viên tại 547 văn phòng trên 113 quốc gia, kết nối và cộng tác để giải quyết các nhu cầu của bạn – địa phương, quốc gia và quốc tế. Trong hơn 100 năm, các công ty thành viên của chúng tôi đã giúp các Khách hàng quốc tế với các dịch vụ tư vấn và kế toán chuyên nghiệp. Từ hiệu quả của Thuế, đến Kiểm toán, Tư vấn kinh doanh, Con người luôn là trọng tâm của những gì chúng tôi muốn hướng đến.

Tại Moore, mục đích của chúng tôi là giúp mọi người phát triển – Khách hàng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi và cộng đồng mà họ đang sống và làm việc.

Với Moore, bạn sẽ nhận được nhiều liên hệ trực tiếp với các đối tác cấp cao hơn những gì bạn có thể quen thuộc. Vì vậy, bạn sẽ luôn làm việc với các chuyên gia mà bạn có thể tin tưởng để giúp bạn điều hướng thị trường mới.

Khi bạn làm việc với các công ty thành viên của Moore, bạn sẽ làm việc với những người quan tâm sâu sắc đến thành công của bạn và những người có động lực và cống hiến để mang lại kết quả cho bạn và doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ có khả năng tiếp cận chuyên môn cao hơn với nhiều công ty thành viên. Chúng tôi sẽ ở đây bất cứ khi nào bạn cần – để giúp bạn nhìn thấu mê cung thông tin, hướng bạn trong các quyết định của bạn và đảm bảo bạn tận dụng mọi cơ hội. Luôn giúp bạn phát triển trong một thế giới đang thay đổi.

TẠI SAO LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI?

Doanh nghiệp của bạn là duy nhất và cách tiếp cận của chúng tôi cũng vậy. Các công ty thành viên của chúng tôi đầu tư thời gian để thấu hiểu hoàn toàn nhu cầu của bạn, giúp bạn tận dụng mọi cơ hội.

Tại Moore, chúng tôi làm mọi thứ hơi khác một chút:

•        bạn sẽ luôn có một đội nhất quán với một chuyên gia tận tâm – vì vậy bạn sẽ chỉ nhận được lời khuyên chuyên nghiệp để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của mình.

•        nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi, chúng tôi hành động nhanh chóng – cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và hướng dẫn bạn cần để đối phó với rủi ro, cơ hội, và thị trường mới.

•        chúng tôi là một thành viên trong đội của bạn, vì vậy bạn có được sự hỗ trợ của chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần – để đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin.

•        nếu doanh nghiệp của bạn cần mở rộng, mạng lưới toàn cầu của chúng tôi trên 100 quốc gia có thể tiếp tục hỗ trợ bạn khi bạn phát triển sang các thị trường mới.

Website: https://www.moore-global.com/