Chất lượng kiểm toán

Tại Moore AISC, chúng tôi cam kết thực hiện các cuộc kiểm toán chất lượng cao giúp các nhà đầu tư, chính phủ và cơ quan quản lý tin tưởng vào tính chính xác và kỹ lưỡng của các báo cáo tài chính.

Chúng tôi quyết tâm liên tục cải thiện chất lượng kiểm toán và tính nhất quán của việc thực hiện kiểm toán để duy trì niềm tin vào sự đảm bảo độc lập mà chúng tôi cung cấp thông qua các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của mình.

Tại Moore AISC, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện để quản lý chất lượng. Hệ thống kiểm soát chất lượng của chúng tôi phải được xem xét nghiêm ngặt bởi cả mạng lưới địa phương của chúng tôi và Moore Global. Phương pháp đánh giá của chúng tôi thường xuyên được xem xét bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và Bộ Tài chính, cùng với các đánh giá độc lập của hội nghề nghiệp ở Việt Nam (VACPA) và quốc tế.

Chúng tôi đã xác định các động lực chính sau đây của chất lượng kiểm toán trong công ty của chúng tôi:

+ Văn hóa từ trên xuống và cam kết về chất lượng và tính độc lập của kiểm toán

+ Các kỹ năng và năng lực của nhân viên

+ Tính hiệu quả liên tục của các quy trình kiểm toán của chúng tôi

+ Hiểu các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Chúng tôi lập Báo cáo minh bạch kiểm toán hàng năm theo các yêu cầu của Bộ Tài chính.


PHẠM VĂN VINH
Tổng Giám đốc
E: vinhpham@aisc.com.vn
M: 0903 63 1139

 


DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH
Phó Tổng Giám đốc
E: phuonganh@aisc.com.vn
M: 0908 21 5468

 


HUỲNH TIỂU PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118