Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt

PHẠM VĂN VINH

Tổng Giám đốc
E: vinhpham@aisc.com.vn
M: 0903 63 1139

Kinh nghiệm

Trên 31 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản, …

Bằng cấp

– CPA Việt Nam
Cử nhân Kinh tế
Cử nhân Luật
Chứng chỉ Kế toán và Kiểm toán – Đại học Griffith – Dublin Ireland – 1997

 

ĐÀO TIẾN ĐẠT

Phó Tổng Giám đốc
E: tiendat@aisc.com.vn
M: 0985 45 8668

NGUYỄN MINH

Phó Tổng Giám đốc
E: nguyenminh@aisc.com.vn
M: 0903 77 0796

NGUYỄN VĂN TUYÊN

Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313

Kinh nghiệm

Trên 31 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng đặc biệt trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản.

Kinh nghiệm

Trên 35 năm kinh nghiệm, trong đó có hơn 26 năm trong lĩnh vực kiểm toán các dự án đầu tư. Trực tiếp phát triển dịch vụ kiểm toán các dự án đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản; tham gia kiểm toán các dự án lớn có vốn nhà nước và tư nhân.

Kinh nghiệm

Trên 30 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản, …

Bằng cấp

– CPA Việt Nam

– Thẩm định viên về giá

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Viện QTKD Brussels, Vương quốc Bỉ

Cử nhân Kinh tế

Chứng chỉ Kế toán và Kiểm toán – Đại học Griffith – Dublin Ireland – 1997

Bằng cấp

– CPA Việt Nam

– Thẩm định viên về giá

Thạc sĩ kỹ thuật

– Kỹ sư thủy lợi

– Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cử nhân Kinh tế

Bằng cấp

– CPA Việt Nam

– Thẩm định viên về giá

Cử nhân Kinh tế

Cử nhân Luật

Chứng chỉ Kiểm toán – Đại học Bradford – Anh – 1997

Hang
HUỲNH TIỂU PHỤNG

Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH

Phó Tổng Giám đốc
E: phuonganh@aisc.com.vn
M: 0908 21 5468

ĐẬU NGUYỄN LÝ HẰNG

Phó Tổng Giám đốc
E: lyhang@aisc.com.vn
M: 0938 00 3217

Kinh nghiệm
Trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành kế toán – kiểm toán, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng và Tập đoàn theo IFRS và tư vấn lập báo cáo chuyển giá.
Kinh nghiệm
Trên 26 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản, …
Kinh nghiệm
Trên 20 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản, …
Bằng cấp

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

Thạc sĩ Kế toán Quốc tế – Đại học Swinburne (Úc) – 2013

Bằng cấp

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

Bằng cấp

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

Danh
LÊ HÙNG DŨNG

Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
M: 0907 63 3739

TRẦN THÁI HÒA

Phó Tổng Giám đốc
E: tranthaihoa@aisc.com.vn
M: 0908 33 3794

PHAN ĐỨC DANH
Giám đốc kiểm toán
E: ducdanh@aisc.com.vn
M: 0903 31 9779
Kinh nghiệm
Trên 13 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong thương vụ M&A, Thẩm định giá.
Kinh nghiệm
Trên 22 năm kinh nghiệm kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Kinh nghiệm
Trên 16 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Xây dựng, Bất động sản, …
Bằng cấp

– CPA Việt Nam

– Thẩm định viên về giá

Cử nhân Kinh tế

Bằng cấp

– CPA Việt Nam

– Thẩm định viên về giá

– Kỹ sư xây dựng

Cử nhân Kinh tế

– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Bằng cấp

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

     
PHẠM XUÂN SƠN

Giám đốc – Chi nhánh Hà Nội
E: sonpx@aisc.com.vn
M: 0912 80 3131
NGUYỄN THỊ HIỆP

Phó Giám đốc – Chi nhánh Đà Nẵng
E: nguyenhiep@aisc.com.vn
M: 0905 02 2990
 

Kinh nghiệm
Trên 18 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Xây dựng, Bất động sản, …

Kinh nghiệm
Trên 19 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Xây dựng, Bất động sản, ..
 
Bằng cấp

– CPA Việt Nam

– Thẩm định viên về giá

– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Help

Cử nhân Kinh tế

Bằng cấp 

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

 
 Mau  Dinh  
PHẠM VĂN MẬU

Trưởng phòng Kiểm toán xây dựng
E: vanmau@aisc.com.vn
M: 0903 72 9748
PHẠM VĂN ĐỊNH

Trưởng phòng Kiểm toán xây dựng
E: vandinh@aisc.com.vn
M: 0902 56 4890
 

Kinh nghiệm
Trên 30 năm kinh nghiệm kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Kinh nghiệm
Trên 11 năm kinh nghiệm kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
 
Bằng cấp

Kỹ sư xây dựng cầu đường
Cử nhân Kinh tế

Bằng cấp

Kỹ sư xây dựng cầu đường
– Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 
 Nga  Dohang  Hoa
HÀ QUẾ NGA

Trưởng phòng Kiểm toán
E: quenga@aisc.com.vn
M: 0908 01 2410
ĐỖ THỊ HẰNG

Trưởng phòng Kiểm toán
E: dohang @aisc.com.vn
M: 0901 78 6639
ĐỖ THỊ MAI HOA

Trưởng phòng Kiểm toán
E: maihoa@aisc.com.vn
M: 0909 88 2308

Kinh nghiệm
Trên 13 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Trường học, Chế biến Thủy sản, Bất động sản, …

Kinh nghiệm
Trên 8 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Bất động sản, …

Kinh nghiệm
Trên 11 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Ngân hàng, Xây dựng, …
Bằng cấp

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

Bằng cấp 

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

– Thạc sĩ kế toán

Bằng cấp 

– CPA Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

– Thạc sĩ tài chính ngân hàng

 Tam
Yen
 
ĐOÀN NGUYỄN MINH TÂM

Trưởng phòng Kiểm toán
E: doantam@aisc.com.vn
M: 0934 04 1757 
NGUYỄN NHƯ YẾN

Trưởng phòng Kiểm toán
E: nhuyen@aisc.com.vn
M: 0386 75 1881 
 

Kinh nghiệm
Trên
9 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Ngân hàng, Bất động sản.

Kinh nghiệm

Trên 6 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ.
 
Bằng cấp
– CPA Việt Nam
Cử nhân Kinh tế
Bằng cấp
– CPA Việt Nam
Cử nhân Kinh tế
 
 Son  Chau  
 TRẦN HẢI SƠN

Trưởng phòng Kiểm toán
E: haison@aisc.com.vn
M: 0942 92 8438
 NGUYỄN MINH CHÂU

Trưởng phòng Thẩm định giá
E: minhchau@aisc.com.vn
M: 0988 60 9243
 

Kinh nghiệm
Hơn 15 năm kinh nghiệm kiểm toán – tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Du lịch, Tài chính, Xây dựng.
Bằng cấp
– CPA Việt Nam

– Thẩm định viên về giá
Cử nhân Kinh tế

Kinh nghiệm
Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán và Định giá cho nhiều loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực.


Bằng cấp
– CPA Việt Nam
– Thẩm định viên về giá
Cử nhân Kinh tế