Thẩm định tài chính

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thẩm định toàn diện cho phép bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và giảm thiểu rủi ro.

Thẩm định tài chính là một phần thiết yếu của kế hoạch giao dịch thông minh. Nếu bạn đang tìm cách mua lại, đầu tư hoặc hợp nhất với một doanh nghiệp, điều quan trọng là phải hiểu chi tiết về doanh nghiệp đó trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Kết quả của quá trình thẩm định cung cấp thông tin chi tiết về cách tốt nhất để cấu trúc giao dịch nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất và quản lý rủi ro, đồng thời có thể tác động đến mức giá bạn chuẩn bị trả và thời gian của các khoản thanh toán đó.

Đối với chúng tôi, đó không chỉ là việc “chạy theo những con số” – chúng tôi muốn bạn yên tâm rằng cơ sở đầu tư của bạn là vững chắc và bạn có câu trả lời cho những câu hỏi khó. Trọng tâm tổng thể của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết mang tính thực dụng và thương mại, trong khi đội ngũ chuyên sâu của chúng tôi cho phép chúng tôi đưa ra lời khuyên có giá trị từ các chuyên gia trong lĩnh vực và các lĩnh vực chuyên môn như báo cáo tài chính và thuế.

Bạn cũng sẽ có quyền tiếp cận với các chuyên gia tài chính doanh nghiệp quốc tế từ mạng lưới toàn cầu rộng lớn của chúng tôi, có văn phòng tại hơn 100 quốc gia.


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313

 


HUỲNH TIỂU PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118

 


LÊ HÙNG DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
M: 0907 63 3739