Tài chính doanh nghiệp

Chúng tôi hợp tác với bạn để cung cấp sự rõ ràng, hướng dẫn và hỗ trợ thực hành ở tất cả các giai đoạn của các giao dịch kinh doanh phức tạp.

Cho dù bạn đang bán hoặc mua lại một doanh nghiệp, tái cấu trúc, sáp nhập hay tham gia liên doanh, thì một cách tiếp cận được cân nhắc sẽ tạo ra kết quả tốt nhất. Chúng tôi tận dụng kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng về thương mại của mình để xác định các cơ hội, giảm thiểu rủi ro và thách thức, đồng thời đảm bảo giao dịch của bạn mang lại kết quả như mong đợi.

Các giao dịch kinh doanh lớn có thể gây căng thẳng với quá trình làm việc khó hiểu và không chắc chắn đối với những người thiếu kinh nghiệm. Tại Moore AISC, chúng tôi làm việc với bạn để hiểu thấu đáo về vị trí hiện tại của bạn, hướng dẫn bạn thực hiện giao dịch bằng chuyên môn và sự đồng cảm, đồng thời mang lại kết quả tích cực, không gây bất ngờ.

Từ định giá độc lập đến lập mô hình tài chính, thẩm định, tư vấn bên mua, bên bán, các nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên thương mại thực tế, không thiên vị, và hỗ trợ cá nhân thực hành.

Bạn cũng sẽ có quyền tiếp cận với các chuyên gia tài chính doanh nghiệp quốc tế từ mạng lưới toàn cầu rộng lớn của chúng tôi, có văn phòng tại hơn 100 quốc gia.

 


PHẠM VĂN VINH
Tổng Giám đốc
E: vinhpham@aisc.com.vn
M: 0903 63 1139

 


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313

 


LÊ HÙNG DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
 M: 0907 63 3739