Thuế

Tại Moore AISC, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế toàn diện và các dịch vụ tuân thủ phù hợp để tối ưu hóa vị trí thuế của bạn và giúp xây dựng tài sản của bạn.

Các chuyên gia thuế của chúng tôi làm việc với khách hàng trong nước và quốc tế – từ các công ty đại chúng đến các cá nhân – để hỗ trợ họ đáp ứng các mục tiêu thương mại và yêu cầu tuân thủ của họ.

Bối cảnh thuế liên tục phát triển. Luật pháp mới, nghĩa vụ tuân thủ ngày càng tăng và tăng cường giám sát mang lại cả cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp và cá nhân. Yêu cầu thuế của bạn cũng sẽ thay đổi khi doanh nghiệp của bạn và hoàn cảnh cá nhân thay đổi theo thời gian.

Các chuyên gia thuế giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giải quyết các yêu cầu về thuế của bạn, để bạn tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp và tài sản cá nhân của mình. Chúng tôi áp dụng phương pháp quản lý thuế theo hướng thương mại, thiết thực, hợp tác với bạn để mang lại kết quả tài chính vững chắc.

Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định và quản lý rủi ro về thuế, đồng thời đảm bảo rằng bạn sẵn sàng ứng phó với những thay đổi về quy định và các xu hướng mới nổi.

Các chuyên gia thuế của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia thuế quốc tế trên toàn bộ mạng lưới toàn cầu rộng lớn của Moore Global có văn phòng tại hơn 100 quốc gia. Vì vậy, ngay cả khi công việc kinh doanh và công việc cá nhân của bạn vượt ra ngoài biên giới của Việt Nam, chúng tôi vẫn có thể trợ giúp.

Các dịch vụ về thuế:

–  Dịch vụ tư vấn tuân thủ quy định về thuế;

–  Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế;

–  Liên lạc với cơ quan chức năng, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp;

–  Thẩm định về thuế;

–  Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế;

– Dịch vụ lập Báo cáo thuế hàng tháng/quý.


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313

 


HUỲNH TIỂU PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118

 

Hang
ĐẬU NGUYỄN LÝ HẰNG
Phó Tổng Giám đốc
E: lyhang@aisc.com.vn
M: 0938 00 3217