Dịch vụ kế toán

Bằng cách nắm bắt công nghệ mới, chúng tôi có thể cung cấp các báo cáo quản lý trực tiếp được điều chỉnh để đảm bảo các Giám đốc có tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về công việc kinh doanh của họ.

Hiện nay, hơn bao giờ hết, các chủ doanh nghiệp muốn nhiều hơn từ nhân sự kế toán của họ. Để giúp họ phát triển và đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới, họ cần nhiều hơn là công tác kế toán cơ bản – họ cần lời khuyên về kế toán kinh doanh chiến lược.

Hơn hết, chúng tôi trả lại cho bạn thời gian để làm những gì bạn giỏi nhất và quan tâm về những phức tạp của việc giải quyết công việc hành chính và tuân thủ được yêu cầu. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn bất cứ điều gì từ dịch vụ kế toán, tính lương và đến quản lý dòng tiền.

Dịch vụ kế toán:

– Tư vấn về hệ thống kế toán, tài khoản kế toán và phần mềm sử dụng phù hợp với quy mô và loại hình doanh nghiệp.

–  Hướng dẫn và thực hiện quy trình hạch toán kế toán: Lập và thu thập chứng từ, ghi sổ kế toán và soạn thảo báo cáo tài chính theo quy định và theo mục tiêu quản trị doanh nghiệp.

–  Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kế toán; việc phân nhiệm và đánh giá năng lực nhân sự của từng bộ phận trong hệ thống.

 


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313


LÊ HÙNG DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
 M: 0907 63 3739

 


HUỲNH TIỂU PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118