Chuyển giá

Tại Moore AISC, chúng tôi giúp bạn điều hướng bối cảnh chuyển giá thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp.

Trên toàn thế giới, các chính phủ đang áp dụng sự giám sát chặt chẽ hơn và thực thi các quy định nghiêm ngặt hơn về các hành vi chuyển giá. Do đó, chuyển giá ngày càng trở thành một khía cạnh quan trọng trong việc lập kế hoạch thuế của các tổ chức đa quốc gia.

Các quy định chuyển giá của Việt Nam hoạt động trên cơ sở tự đánh giá. Việc không cung cấp tài liệu chuyển giá chứng minh việc tuân thủ nguyên tắc chiều dài cánh tay có thể dẫn đến việc công ty của bạn phải nhận các khoản phạt đáng kể từ cơ quan thuế.

Tại Moore AISC, chúng tôi tận dụng mạng lưới toàn cầu rộng lớn của mình để cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn toàn diện về chuyển giá. Nhóm tư vấn thuế của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia thuế quốc tế để cung cấp hỗ trợ lập kế hoạch, tuân thủ và tài liệu được tôn trọng.

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn thông qua quá trình kiểm tra hoặc soát xét rủi ro từ cơ quan thuế nếu được yêu cầu.

Dịch vụ tư vấn về chuyển giá:

– Dịch vụ tư vấn và lập Báo cáo chuyển giá, Báo cáo phân tích giá thị trường;


PHẠM VĂN VINH
Tổng Giám đốc
E: vinhpham@aisc.com.vn
M: 0903 63 1139


HUỲNH TIỂU PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118


ĐẬU NGUYỄN LÝ HẰNG
Phó Tổng Giám đốc
E: lyhang@aisc.com.vn
M: 0938 00 3217