Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Danh Mục Văn Bản Mới

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019

 • 19/08/2019
 • 0

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 áp dụng 10/10/2019 cho kỳ quyết toán tài chính 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các ...

Khuyến mại, khuyến mãi

 • 08/08/2019
 • 0

Thưởng khuyến mãi bằng tour du lịch miễn thuế TNCN Công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng chính sách thuế TNCN (3 trang) Theo Tổng cục Thuế, trường hợp khách hàng là cá nhân mua ...

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 8/2019

 • 01/08/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới về Bảo hiểm Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế nhà thầu; Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: ...

Lương tăng ca được miễn thuế TNCN

 • 31/07/2019
 • 0

Lương tăng ca là khoản tiền trả cho những giờ làm thêm. Giờ làm thêm là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ bình thường, và giờ bình thường thì do doanh nghiệp tự ấn định miễn sao không quá ...

Hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ 1/11/2020.

 • 26/07/2019
 • 0

Mặc dù các hóa đơn giấy hiện hành vẫn có giá trị sử dụng đến trước tháng 11/2020, tuy nhiên, từ sau tháng 11/2018, cơ quan thuế sẽ gọi tên các doanh nghiệp yêu cầu chuyển đổi sang hóa đơn ...

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

 • 06/07/2019
 • 0

Nội dung chính: Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó ...

Bản tin pháp luật tháng 6/2019

 • 05/06/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Một số chính sách mới Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Một số chính sách ...

Bản tin pháp luật tháng 5/2019

 • 05/05/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Nhà thầu; Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế TNCN Tiền lương của giám ...

Bản tin pháp luật tháng 4/2019

 • 05/04/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Nhà thầu Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế Nhà thầu Nhập khẩu phần mềm kèm ...

Bản tin pháp luật tháng 3/2019

 • 05/03/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế  CÁC VĂN BẢN ...

Tin Tức

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

Tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Giá

Bản tin pháp luật tháng 5/2020

Tuyển dụng Kiểm toán viên Xây Dựng Cơ Bản

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

Bản tin pháp luật tháng 5/2020

Bản tin pháp luật tháng 4/2020

Bản tin pháp luật tháng 3/2020