Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Danh Mục Văn Bản Mới

Bản tin pháp luật tháng 5/2019

 • 05/05/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Nhà thầu; Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế TNCN Tiền lương của giám ...

Bản tin pháp luật tháng 4/2019

 • 05/04/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Nhà thầu Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế Nhà thầu Nhập khẩu phần mềm kèm ...

Bản tin pháp luật tháng 3/2019

 • 05/03/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế  CÁC VĂN BẢN ...

Bản tin pháp luật tháng 2/2019

 • 05/02/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: - Thuế Xuất nhập khẩu (“XNK” - Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); - Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); - Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); - Chi phí hợp lý, hợp lệ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG ...

Bản tin pháp luật tháng 1/2019

 • 05/01/2019
 • 0

Nội dung chính: Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Các văn bản hướng dẫn về: Thuế ...

Bản tin pháp luật tháng 12/2018

 • 05/12/2018
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Các vấn đề về hóa đơn GTGT; Các vấn đề liên quan ...

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 11/2018

 • 01/11/2018
 • 0

Nội dung chính: Thuế GTGT 1. Bán hàng giao ở nước ngoài, hồ sơ hưởng thuế GTGT 0% cần những gì? Hàng hóa mua bán giữa các doanh nghiệp Việt Nam mà điểm giao nhận ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0% (điểm ...

Bản tin tóm tắt pháp luật số 03/2018

 • 01/09/2018
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế nhà thầu; Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế.   CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế ...

Bản tin tóm tắt pháp luật số 01/2018

 • 31/01/2018
 • 0

Nội dung chính: Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 thay thế Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính về hướng ...

Tin Tức

Tuyển dụng Kỹ thuật viên XDCB

Bản tin pháp luật tháng 5/2019

Tuyển dụng Trợ lý kiểm toán viên.

Bản tin pháp luật tháng 4/2019

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 5/2019

Bản tin pháp luật tháng 4/2019

Bản tin pháp luật tháng 3/2019

Bản tin pháp luật tháng 2/2019