Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Văn Bản Pháp Luật

Các quy định liên quan đền đầu tư nước ngoài

 • 02/10/2019
 • 0

Không cho phép điều chỉnh lại tỷ giá vốn góp theo giá thực tế Công văn số 6714/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ghi nhận lại vốn góp, vốn điều lệ theo tỷ giá thực ...

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 8/2019

 • 01/10/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới về Bảo hiểm Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế nhà thầu; Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: ...

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

 • 06/09/2019
 • 0

Nội dung chính: Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó ...

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

 • 30/08/2019
 • 0

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế GTGT và TNCN Bán cổ phần phải nộp thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán  Công văn số 2969/TCT-DNNCN ngày 31/7/2019 của Tổng cục Thuế về mẫu biểu khai thuế TNCN (2 trang)  Hoạt động chuyển ...

Các quy định về chuyển lỗ

 • 20/08/2019
 • 0

Nếu chuyển lỗ đúng quy định, thu nhập chịu thuế TNDN của ít nhất 5 năm sau sẽ được giảm trừ. Một khoản lỗ vẫn có thể được xem là "di sản thừa kế", hoặc có thể "tái bố trí" ...

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019

 • 19/08/2019
 • 0

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 áp dụng 10/10/2019 cho kỳ quyết toán tài chính 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các ...

Khuyến mại, khuyến mãi

 • 08/08/2019
 • 0

Thưởng khuyến mãi bằng tour du lịch miễn thuế TNCN Công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng chính sách thuế TNCN (3 trang) Theo Tổng cục Thuế, trường hợp khách hàng là cá nhân mua ...

Lương tăng ca được miễn thuế TNCN

 • 31/07/2019
 • 0

Lương tăng ca là khoản tiền trả cho những giờ làm thêm. Giờ làm thêm là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ bình thường, và giờ bình thường thì do doanh nghiệp tự ấn định miễn sao không quá ...

Hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ 1/11/2020.

 • 26/07/2019
 • 0

Mặc dù các hóa đơn giấy hiện hành vẫn có giá trị sử dụng đến trước tháng 11/2020, tuy nhiên, từ sau tháng 11/2018, cơ quan thuế sẽ gọi tên các doanh nghiệp yêu cầu chuyển đổi sang hóa đơn ...

Bản tin pháp luật tháng 6/2019

 • 05/06/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Một số chính sách mới Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Một số chính sách ...

Tin Tức

Tuyển dụng sinh viên thực tập kiểm toán 2019-2020

Các quy định liên quan đền đầu tư nước ngoài

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 8/2019

Tuyển dụng Trợ lý kiểm toán viên.

Văn Bản Pháp Luật

Các quy định liên quan đền đầu tư nước ngoài

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 8/2019

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn