Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 5/2019

 • 05/05/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Nhà thầu; Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế TNCN Tiền lương của giám ...

Bản tin pháp luật tháng 4/2019

 • 05/04/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Nhà thầu Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế Nhà thầu Nhập khẩu phần mềm kèm ...

Bản tin pháp luật tháng 3/2019

 • 05/03/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế  CÁC VĂN BẢN ...

Bản tin pháp luật tháng 2/2019

 • 05/02/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: - Thuế Xuất nhập khẩu (“XNK” - Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); - Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); - Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); - Chi phí hợp lý, hợp lệ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG ...

Bản tin pháp luật tháng 1/2019

 • 05/01/2019
 • 0

Nội dung chính: Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Các văn bản hướng dẫn về: Thuế ...

Bản tin pháp luật tháng 12/2018

 • 05/12/2018
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Các vấn đề về hóa đơn GTGT; Các vấn đề liên quan ...

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 11/2018

 • 01/11/2018
 • 0

Nội dung chính: Thuế GTGT 1. Bán hàng giao ở nước ngoài, hồ sơ hưởng thuế GTGT 0% cần những gì? Hàng hóa mua bán giữa các doanh nghiệp Việt Nam mà điểm giao nhận ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0% (điểm ...

Bản tin tóm tắt pháp luật số 03/2018

 • 01/09/2018
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế nhà thầu; Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế.   CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế ...

Bản tin tóm tắt pháp luật số 01/2018

 • 31/01/2018
 • 0

Nội dung chính: Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 thay thế Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính về hướng ...

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2016

 • 15/01/2018
 • 0

Bài viết về hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2016 được đăng trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế ngày 03/3/2017. PHẦN A QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ...

Tin Tức

Tuyển dụng Kỹ thuật viên XDCB

Bản tin pháp luật tháng 5/2019

Tuyển dụng Trợ lý kiểm toán viên.

Bản tin pháp luật tháng 4/2019

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 5/2019

Bản tin pháp luật tháng 4/2019

Bản tin pháp luật tháng 3/2019

Bản tin pháp luật tháng 2/2019