Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

UBCKNN công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện công văn số 6477/VPCP-KTTHg ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố toàn văn Danh mục để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.Gửi Bình Luận