Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Nhân Sự

 

PHẠM VĂN VINH

Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.832.9129 (Ext 11)

Email: vinhpham@aisc.com.vn

NGUYỄN MINH

Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.832.9129 (Ext 12)

Email: nguyenminh@aisc.com.vn

TRẦN THÁI HÒA

Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.832.9129 (Ext 70)

Email: tranthaihoa@aisc.com.vn

ĐÀO TIẾN ĐẠT

Phó Tổng Giám đốc

Tel: (024) 3.782.0045

Email: tiendat@aisc.com.vn

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH

Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.832.9129 (Ext 31)

Email: phuonganh@aisc.com.vn

HUỲNH TIỂU PHỤNG

Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.832.9129 (Ext 15)

Email: htphung@aisc.com.vn

LÊ HÙNG DŨNG

Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.834.3346 (Ext 20)

Email: hungdung@aisc.com.vn

ĐẬU NGUYỄN LÝ HẰNG

Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.834.3346 (Ext 11)

Email: lyhang@aisc.com.vn

PHẠM XUÂN SƠN

Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội

Tel (024) 3.782.0045

Email: sonpx@aisc.com.vn

NGUYỄN THỊ HIỆP

Phó Giám Đốc Chi nhánh Đà Nẵng

Tel (0236) 3747.619

Email: hiepdn@aisc.com.vn

 

Tin Tức

AISC tăng Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận 2020

Tuyển dụng Kỹ thuật viên XDCB

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2020

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2020

Văn Bản Pháp Luật

Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội về Bộ Luật Lao động

Luật Chứng khoán 2019 * Hiệu lực thi hành: 1/7/2020

BẢN TIN TÓM TẮT PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019

UBCKNN công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng