Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Tin Tức

Tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên Xây dựng cơ bản

 • 28/10/2020
 • 0

 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kiểm toán viên Xây dựng cơ bản. Số lượng tuyển dụng: 01. Nơi làm việc: Trụ sở chính công ty ...

Bản tin pháp luật tháng 8/2020

 • 16/10/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế nhà thầu; Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”). CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách ...

Bản tin pháp luật tháng 9/2020

 • 06/10/2020
 • 0

Nội dung chính: Nghị định số 114/2020/NĐ-CPngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác ...

Tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Giá

 • 01/10/2020
 • 0

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Thẩm Định Giá. Số lượng tuyển dụng: 02 Nơi làm việc: Trụ sở chính công ty tại Quận 3, Tp.HCM. Mô tả công việc: Phụ trách các công việc của bộ phận tư ...

Bản tin pháp luật tháng 7/2020

 • 01/09/2020
 • 0

Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế TNDN  1.Quyết ...

Tuyển dụng Trưởng Phó Phòng Kiểm Toán

 • 21/07/2020
 • 0

 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) tuyển dụng: * Vị  trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kiểm toán (số lượng: 01) Bộ phận: Kiểm toán Xây dựng cơ bản, Báo cáo Quyết toán Dự án hoàn ...

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

 • 08/07/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính ...

Bản tin pháp luật tháng 5/2020

 • 12/06/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế Giá trị gia ...

Bản tin pháp luật tháng 4/2020

 • 05/04/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm Thuế các loại Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, ...

Bản tin pháp luật tháng 3/2020

 • 01/03/2020
 • 0

Nội dung chính: Các thông tư mới: Thông tư số 92/2019/TT-BTCngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá ...