Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Tin Tức

Tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Giá

 • 01/10/2020
 • 0

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Thẩm Định Giá. Số lượng tuyển dụng: 02 Nơi làm việc: Trụ sở chính công ty tại Quận 3, Tp.HCM. Mô tả công việc: Phụ trách các công việc của bộ phận tư ...

Bản tin pháp luật tháng 7/2020

 • 01/09/2020
 • 0

Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế TNDN  1.Quyết ...

Tuyển dụng Trưởng Phó Phòng Kiểm Toán

 • 21/07/2020
 • 0

 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) tuyển dụng: * Vị  trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kiểm toán (số lượng: 01) Bộ phận: Kiểm toán Xây dựng cơ bản, Báo cáo Quyết toán Dự án hoàn ...

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

 • 08/07/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính ...

Bản tin pháp luật tháng 5/2020

 • 12/06/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế Giá trị gia ...

Bản tin pháp luật tháng 4/2020

 • 05/04/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm Thuế các loại Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, ...

Bản tin pháp luật tháng 3/2020

 • 01/03/2020
 • 0

Nội dung chính: Các thông tư mới: Thông tư số 92/2019/TT-BTCngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá ...

AISC tăng Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận 2020

 • 26/02/2020
 • 0

Bản tin pháp luật tháng 2/2020

 • 01/02/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN ...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2020

 • 21/01/2020
 • 0

Tin Tức

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2021

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

Tuyển dụng Trưởng phòng Kiểm toán Xây Dựng

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Văn Bản Pháp Luật

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Bản tin pháp luật tháng 10/2020

Bản tin pháp luật tháng 8/2020