Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản Tin Pháp Luật AISC

Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội về Bộ Luật Lao động

 • 19/12/2019
 • 0

Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội về Bộ Luật Lao động (83 trang) So với Bộ Luật lao động (BLLĐ) hiện hành số 10/2012/QH13, Bộ Luật mới có rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Một trong số đó là ...

Luật Chứng khoán 2019 * Hiệu lực thi hành: 1/7/2020

 • 19/12/2019
 • 0

Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về Chứng khoán (93 trang) So với Luật hiện hành, Luật mới có bổ sung một số quy định cấm, như: cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng ...

BẢN TIN TÓM TẮT PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019

 • 13/11/2019
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chế độ kế toán dành cho Ban quản lý dự án đầu tư công Chính sách về Hóa đơn điện tử; Chi phí hợp lý; Thuế GTGT; CÁC VĂN BẢN HƯỚNG ...

UBCKNN công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

 • 06/11/2019
 • 0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện công văn số 6477/VPCP-KTTHg ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch ...

Các trường hợp không phải xuất hóa đơn

 • 06/11/2019
 • 0

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định những trường hợp lựa chọn không phải xuất hóa đơn như sau: Xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, sử dụng Phiếu ...

Một số các quy định về khai thuế

 • 04/11/2019
 • 0

Thông tư số 66/2019/TT-BTC được áp dụng ngay từ ngày 5/11/2019. Một số các quy định về khai thuế, nộp thuế điện tử tại Cá nhân vẫn có thể giao dịch điện tử với cơ quan thuế Quy định mới tại Khoản ...

05 nội dung đáng chú ý trong Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019.

 • 30/10/2019
 • 0

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, ...

So sánh điểm khác nhau giữa Thông tư 68/2019/NĐ-CP với các văn bản cũ quy định hóa đơn điện tử

 • 30/10/2019
 • 0

Hiện nay, đa phần doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử  không có mã của cơ quan thuế và đang rất quan tâm tới những điểm mới của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị ...

Các quy định liên quan đền đầu tư nước ngoài

 • 02/10/2019
 • 0

Không cho phép điều chỉnh lại tỷ giá vốn góp theo giá thực tế Công văn số 6714/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ghi nhận lại vốn góp, vốn điều lệ theo tỷ giá thực ...

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

 • 30/08/2019
 • 0

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế GTGT và TNCN Bán cổ phần phải nộp thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán  Công văn số 2969/TCT-DNNCN ngày 31/7/2019 của Tổng cục Thuế về mẫu biểu khai thuế TNCN (2 trang)  Hoạt động chuyển ...

Tin Tức

AISC tăng Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận 2020

Tuyển dụng Kỹ thuật viên XDCB

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2020

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2020

Văn Bản Pháp Luật

Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội về Bộ Luật Lao động

Luật Chứng khoán 2019 * Hiệu lực thi hành: 1/7/2020

BẢN TIN TÓM TẮT PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019

UBCKNN công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng