Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Tin Tức

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2021

 • 25/02/2021
 • 0

Ban hành kèm theo thông báo số 1079 / TB-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

 • 21/02/2021
 • 0

Ban hành kèm theo quyết định số 755/ QD-UBCK ngày 19/11/2020

Tuyển dụng Trưởng phòng Kiểm toán Xây Dựng

 • 25/01/2021
 • 0

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kiểm toán. Bộ phận: Kiểm toán Xây dựng cơ bản, Báo cáo Quyết toán Dự án hoàn thành, Báo cáo ...

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

 • 21/12/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách mới Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 ...

Tuyển dụng Kỹ thuật viên kiểm toán xây dựng cơ bản

 • 04/12/2020
 • 0

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên kiểm toán xây dựng cơ bản. Số lượng tuyển dụng: 02. Nơi làm việc: Trụ sở chính công ty tại 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM. Mô tả công việc: ...

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021

 • 04/12/2020
 • 0

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 kèm theo Quyết định số 1773/ QĐ - BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.  

Bản tin pháp luật tháng 10/2020

 • 23/11/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế thu nhập doanh ...

Tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên Xây dựng cơ bản

 • 28/10/2020
 • 0

 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kiểm toán viên Xây dựng cơ bản. Số lượng tuyển dụng: 01. Nơi làm việc: Trụ sở chính công ty ...

Bản tin pháp luật tháng 8/2020

 • 16/10/2020
 • 0

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế nhà thầu; Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”). CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách ...

Bản tin pháp luật tháng 9/2020

 • 06/10/2020
 • 0

Nội dung chính: Nghị định số 114/2020/NĐ-CPngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác ...

Tin Tức

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2021

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

Tuyển dụng Trưởng phòng Kiểm toán Xây Dựng

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Văn Bản Pháp Luật

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Bản tin pháp luật tháng 10/2020

Bản tin pháp luật tháng 8/2020