Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Một số các quy định về khai thuế

Thông tư số 66/2019/TT-BTC được áp dụng ngay từ ngày 5/11/2019. Một số các quy định về khai thuế, nộp thuế điện tử tại
Cá nhân vẫn có thể giao dịch điện tử với cơ quan thuế
Quy định mới tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC cho phép các cá nhân đăng ký giao dịch điện tử với ngành thuế. Thủ tục đăng ký có thể thực hiện tại bất kỳ cơ quan thuế nào và chỉ cần xuất trình Chứng minh dân dân hoặc hộ chiếu.
Tài khoản sẽ được cấp và kích hoạt sử dụng được ngay.
(Công văn số 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019)
Có thể đăng ký thêm 10 tài khoản phụ
Ngoài tài khoản chính do cơ quan thuế cấp ngay sau khi đăng ký thuế, có thể đăng ký thêm tối đa 10 tài khoản phụ nhằm phân cấp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp
(Công văn số 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019)
Cho phép sửa đổi chứng từ điện tử
Chứng từ điện tử được hiểu là bao gồm: hồ sơ thuế điện tử, chứng từ nộp thuế điện tử và các văn bản, thông báo trao đổi giữa cơ quan thuế trao và người nộp thuế dưới dạng điện tử (Khoản 1 Điều 7 Thông tư 110/2015/TT-BTC )
Từ sau ngày 5/11/2019, các chứng từ điện tử này được phép sửa đổi theo nguyên tắc quy định tại Điều 8 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP.
(Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019)
Có thể yêu cầu cơ thuế xác nhận số thuế đã nộp
Từ sau ngày 5/11/2019, có thể lập “Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp” trực tiếp trên trang khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế, thay vì trước đây chỉ có thể tra cứu số thuế đã nộp
Cơ quan thuế sẽ rà soát, đối chiếu và gửi thông báo xác nhận hoặc không xác nhận số thuế đã nộp theo mẫu số C1-10b/NS-TĐT
(Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019)

Đăng ký thuế lần đầu: giảm từ 3 xuống còn 2 ngày làm việc
Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ đăng ký lần đầu xin cấp mã số thuế, bạn sẽ biết kết quả hồ sơ của mình có hợp lệ và có được cấp mã số thuế hay không. Trước 5/11/2019, phải chờ đến 3 ngày làm việc
(Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019)
Hồ sơ khai thuế phải có Thông báo chấp nhận thì mới được xem là “đã nộp”
Mặc dù đã nộp hồ sơ khai thuế hằng tháng hoặc hàng quý, nhưng nếu nhận được Thông báo không chấp nhận theo mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC thì bắt buộc phải nộp lại và nộp cho đến khi nào được chấp nhận
(Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019)
Không cần giải trình sai sót cho hồ sơ thay đổi thông tin thuế
Từ sau 5/11/2019, các hồ sơ xin thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đăng ký cấp mã số thuế khấu trừ, nộp thay, khôi phục mã số thuế, khôi phục sau tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn… nếu có sai sót thì nộp lại hồ sơ mới thay vì trước đây phải giải trình, bổ sung cho hồ sơ đã nộp
(Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019)
Tùy chọn nộp hồ sơ thuế bằng giấy nếu hệ thống bị sự cố vào ngày cuối cùng
Nếu hệ thống tiếp nhận khai thuế điện tử của ngành Thuế bị sự cố vào ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp, doanh nghiệp có thể theo dõi và nộp ngay vào ngày liền kề khi hệ thống hoạt động trở lại hoặc mang nộp bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, kể cả nộp qua bưu điện.
Khi cho phép nộp bản giấy, quy định mới không chấp nhận miễn xử phạt hành chính đối với việc chậm nộp do sự cố hệ thống
(Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019)

Gửi Bình Luận

Tin Tức

Bản tin pháp luật tháng 4 /2021

Tuyển dụng Thẩm định viên xây dựng

Tuyển dụng Trợ lý kiểm toán viên và Trưởng nhóm Kiểm toán.

Bản tin pháp luật quý 1/2021

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 4 /2021

Bản tin pháp luật quý 1/2021

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

Bản tin pháp luật tháng 11/2020