Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Lương tăng ca được miễn thuế TNCN

Lương tăng ca là khoản tiền trả cho những giờ làm thêm. Giờ làm thêm là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ bình thường, và giờ bình thường thì do doanh nghiệp tự ấn định miễn sao không quá 8 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần.

Lương tăng ca được miễn tính thuế TNCN đồng thời được xem là chi phí hợp lý. Tuy nhiên, để được miễn thuế TNCN và hạch toán chi phí tiền lương, có không ít các quy định và điều kiện kèm theo

4/5/2019

Ca đêm của ngày cuối tuần sẽ phải tính thêm lương ngoài giờ

Tại Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 4/5/2019, Bộ Lao động TBXH cho rằng giờ làm việc rơi vào thời điểm nào thì tính lương theo thời điểm đó.

Như vậy, những người làm ca đêm vào những ngày cuối tuần, tính từ 0h sáng trở về sau sẽ mặc nhiên được hưởng thêm tiền lương ngoài giờ của những giờ làm việc chồng lấn sang ngày hôm sau

Ví dụ, một người làm ca đêm từ 10 tối đến 6 giờ sáng hôm sau và giả định Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần thì ca đêm của ngày thứ Bảy sẽ có 6 tiếng làm việc được tính thêm 100% lương do khoảng thời gian này rơi vào ngày nghỉ hằng tuần

(Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 4/5/2019)

29/10/2015

Làm việc thời điểm nào thì được trả lương ngoài giờ?

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 , làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động

Trong khi đó, Điều 104 và Điều 110 Bộ luật này cho phép doanh nghiệp được quyền tự quy định thời giờ làm việc bình thường theo giờ / ngày / tuần, miễn là không quá 48 giờ/tuần và có ít nhất 4 ngày nghỉ cho mỗi tháng. Do đó, chỉ khi nào người lao động làm việc ngoài khung giờ mà doanh nghiệp quy định tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc Nội quy lao động thì mới được tính và trả lương làm thêm giờ.

(Công văn số 4431/LĐTBXH-PC ngày 29/10/2015)

30/9/2015

Lương tăng ca phải tính cả phụ cấp

Theo Bộ Lao động TBXH, tiền lương trả cho người lao động được tính bao gồm: mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13). Điều khoản này không loại trừ trường hợp trả lương làm thêm giờ, tiền nghỉ phép, nghỉ lễ nên các khoản như: lương tăng ca, tiền nghỉ phép, nghỉ lễ vẫn bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

(Công văn số 3945/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/9/2015)

21/9/2015

400% lương tăng ca ngày lễ chỉ áp dụng với người hưởng lương ngày

Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 về việc trả thêm 100% lương ngày Lễ, Tết (tức tổng cộng 400%) chỉ áp dụng đối với người hưởng lương ngày.

Người hưởng lương theo tháng thì tiền lương tăng ca chỉ phải trả 300%

(Công văn số 3801/LĐTBXH-LĐTL ngày 21/9/2015)

 12/8/2015

Lương tăng ca sau 0h được tính theo mức nào?

Giả sử sau 0h là ngày Lễ, Tết.

Trong trường hợp này, nếu người lao động làm việc qua mốc 0h thì tiền lương từ thời điểm 0h sẽ tính theo lương ngày Lễ, Tết (300%). Tương tự, nếu sau 0h là ngày nghỉ hằng tuần thì tính theo lương dành cho ngày nghỉ nghỉ (200%)

(Công văn số 3210/LĐTBXH-LĐTL ngày 12/8/2015)

26/5/2015

Lương tăng ca của lao động thời vụ không được miễn thuế TNCN

Phần lương trả cho thời gian tăng ca được miễn tính thuế TNCN (điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC). Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với trường hợp người lao động không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dơới 3 tháng

Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, những người không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng thuộc diện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% cho mỗi lần nhận thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên

(Công văn số 4217/CT-TTHT ngày 26/5/2015)

14/1/2015

Miễn thuế TNCN lương tăng ca phải có bảng kê

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần trả cao hơn so với giờ hoặc ngày làm việc bình thường. Đồng thời, doanh nghiệp phải lập Bảng kê phản ánh rõ thời gian tăng ca, mức lương được trả cao hơn để làm căn cứ miễn thuế

Theo Cục Thuế TP. HCM, nếu bảng lương hằng tháng có bao gồm lương tăng ca, nhưng không đính kèm bảng kê để xác định số giờ tăng ca và mức lương trả cao hơn thì không có căn cứ miễn thuế

(Công văn số 370/CT-TTHT ngày 14/1/2015)

9/12/2014

Các công thức tính lương tăng ca vào ban đêm

Các công thức tính lương làm thêm giờ vào ban đêm tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH đã được rút gọn một cách dễ hiểu dễ vận dụng như sau (giả sử A là đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường):

  • Ban đêm của ngày thường: 150%A + 30% A + 20% x A = 200%A
  • Ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần: 200%A + 30% A + [20% x (200%A)] = 270%A
  • Ban đêm của ngày Lễ, Tết: 300%A + 30% A + [20% x (300%A)] = 390%A

Riêng người lao động hưởng lương ngày, ngoài 390%A còn được trả thêm 100% lương của ngày Lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau (Điều 105 Bộ Luật Lao động)

(Công văn số 4663/LĐTBXH-LĐTL ngày 9/12/2014)

18/9/2014

Lương tăng ca tại nhà có được chấp nhận?

Theo Cục Thuế TP. HCM, việc tăng ca dưới hình thức mang việc về nhà làm thêm nếu có quy định mức hưởng (lương làm thêm giờ) tại phụ lục Hợp đồng lao động kèm theo Quyết định thanh toán tiền lương của Công ty thì khoản lương này vẫn được hạch toán chi phí

(Công văn số 7698/CT-TTHT ngày 18/9/2014)

1/10/2013

Lương tăng ca được miễn thuế TNCN như thế nào?

Theo điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, phần lương tăng ca (àm thêm giờ) được miễn tính thuế TNCN. Đây là phần trả cao hơn mức lương của giờ làm việc bình thường.

Ví dụ: ông A có mức lương của giờ làm việc bình thường là 40.000 đ/giờ.

– Khi làm thêm vào ngày bình thường, ông được trả 150%, tức 60.000 đ/giờ. Như vậy, lương tăng ca được miễn thuế TNCN trong trường hợp này là: 60.000 đ – 40.000 đ = 20.000 đ

– Tương tự, nếu làm thêm vào ngày nghỉ, ông được trả 200%, tức 80.000 đ/giờ thì phần được miễn sẽ là: 80.000 đ – 40.000 đ = 40.000 đ

– Và nếu làm thêm bào ngày Lễ, ông được trả 300%, tức 120.000 đ thì phần được miễn sẽ là 120.000 đ – 40.000 9 = 80.000 đ

Cần lưu ý là doanh nghiệp phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế. Đây là quy định bắt buộc tại điểm i.2 Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC

(Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013)

Gửi Bình Luận