Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Khuyến mại, khuyến mãi

Thưởng khuyến mãi bằng tour du lịch miễn thuế TNCN

Công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng chính sách thuế TNCN (3 trang)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp khách hàng là cá nhân mua hàng đạt doanh số nên được thưởng một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại được thực hiện theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì đây là thu nhập từ quà tặng không phải đăng ký quyền sở hữu, do đó được miễn nộp thuế TNCN.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , thu nhập từ quà tặng chỉ phải nộp thuế TNCN khi quà tặng đó là chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Tặng hàng mẫu miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn

Công văn số 35857/CT-TTHT ngày 20/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn GTGT khi tặng hàng mẫu cho khách hàng (3 trang)

Trường hợp Công ty tặng hàng mẫu cho khách hàng trên toàn quốc để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, nếu thuộc hình thức khuyến mại theo pháp luật về thương mại thì giá tính thuế GTGT được xác định bằng 0 (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ).

Cần lưu ý, đối với hàng mẫu tặng khách hàng, Công ty phải lập hóa đơn cho từng khách hàng, không được lập chung hóa đơn tổng kèm bảng kê theo quy định tại Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC .

Trên hóa đơn tặng hàng mẫu phải ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng mẫu (khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ).

Tặng quà cho khách hàng cũng phải tính thuế GTGT

Công văn số 27003/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hạch toán đối với nghiệp vụ tặng quà cho khách hàng (1 trang)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC , khi tặng quà cho khách hàng, Công ty vẫn phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT.

Giá tính thuế GTGT đối với quà tặng là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tặng quà.

Thưởng doanh số cho các cửa hàng phải khấu trừ 1% thuế TNCN

Công văn số 2754/CT-TTHT ngày 25/3/2019 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn, chứng từ khi nhận tiền thưởng do đạt mức chỉ tiêu doanh thu (2 trang)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/3/2016, khi chi trả cho đại lý là cá nhân khoản “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số”, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 1% và kê khai nộp thay bằng mẫu 01/CNKD .

Theo đó, trường hợp Công ty có chính sách hỗ trợ cho các cửa hàng của hộ kinh doanh đạt doanh số thông qua nhà phân phối (chi hộ) thì phải trích nộp 1% thuế TNCN.

Các nhà phân phối khi thu lại khoản chi hộ bằng hình thức cấn trừ công nợ được miễn lập hóa đơn.

Trường hợp Công ty có chính sách hỗ trợ bán hàng theo tỷ lệ % trên doanh số cho các nhà phân phối thì Công ty lập hóa đơn và xác định giá tính thuế GTGT theo quy định tại khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Hàng khuyến mãi miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn

Công văn số 11231/CT-TTHT ngày 25/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT liên quan đến hoạt động khuyến mại (2 trang)

Hàng hóa khuyến mại mặc dù được miễn thuế GTGT (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ) nhưng không được miễn lập hóa đơn.

Khi xuất hàng khuyến mại, Công ty vẫn phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa và ghi rõ là hàng khuyến mại (khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ).

Lưu ý, hàng khuyến mại chỉ được miễn thuế GTGT khi thực hiện khuyến mại đúng quy định của pháp luật thương mại. Ngược lại, nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật thương mại thì phải tính nộp thuế GTGT như hàng bán.

Kinh doanh mặt hàng không chịu thuế sẽ không được khấu trừ hóa đơn mua quà tặng

Công văn số 10343/CT-TTHT ngày 20/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của quà tặng khách hàng (2 trang)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC , thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, khuyến mại… khách hàng dưới các hình thức cũng được khấu trừ nếu nhằm phục vụ hoạt động SXKD chịu thuế GTGT.

Ngược lại, nếu nhằm phục vụ hoạt động SXKD không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh phân bón là mặt hàng không chịu thuế GTGT (khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ) thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa cho, biếu, tặng, khuyến mại… khách hàng không được khấu trừ.

Thưởng cho nhà phân phối phải khấu trừ thuế TNCN 1%

Công văn số 632/CT-TTHT ngày 21/1/2019 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/3/2016, khi chi tiền thưởng, hỗ trợ cho các cá nhân kinh doanh là nhà phân phối, Công ty phải khấu trừ thuế TNCN 1%.

Khoản khấu trừ này Công ty kê khai vào tờ khai mẫu 01/CNKD và nộp cho Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở.

Trường hợp Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót thì được khai điều chỉnh bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC . Sau khi khai bổ sung nếu phát sinh số thuế nộp thừa thì được xử lý theo quy định tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC .

Kinh doanh mặt hàng không chịu thuế sẽ không được khấu trừ hóa đơn mua quà tặng

Công văn số 10343/CT-TTHT ngày 20/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của quà tặng khách hàng (2 trang)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC , thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, khuyến mại… khách hàng dưới các hình thức cũng được khấu trừ nếu nhằm phục vụ hoạt động SXKD chịu thuế GTGT.

Ngược lại, nếu nhằm phục vụ hoạt động SXKD không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh phân bón là mặt hàng không chịu thuế GTGT (khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ) thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa cho, biếu, tặng, khuyến mại… khách hàng không được khấu trừ.

Chi phí mua quà tặng cho khách hàng phải có hóa đơn

Công văn số 2971/CT-TTHT ngày 18/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ đối với hàng hóa dùng để tặng quà cho khách hàng (2 trang)

Quà tặng cho khách hàng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh phải có hóa đơn, chứng từ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC mới được phép hạch toán.

Khi tặng quà, doanh nghiệp vẫn phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hàng xuất bán.

Tiền hổ trợ khách hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ

Công văn số 210/TCT-KTNB ngày 17/1/2019 của Tổng cục Thuế về các khoản hỗ trợ bán hàng (3 trang)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , trường hợp Công ty nhận được khoản hỗ trợ từ đối tác nhưng có kèm điều kiện thực hiện dịch vụ quảng cáo, khuyến mại cho sản phẩm của đối tác thì phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.

Đối với khoản hỗ trợ tài chính để mua máy móc, phương tiện phục vụ bán hàng, Công ty phải ghi nhận toàn bộ một lần vào thu nhập khác và khai nộp thuế TNDN trong kỳ, không được phân bổ dần vào thu nhập khác theo tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ).

“Chương trình khách hàng thường xuyên” không bị khống chế thời gian khuyến mãi.

Công văn số 89/XTTM-QLXT ngày 14/1/2019 của Bộ Công thương về vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại (2 trang)

Theo Bộ Công thương, đối với hoạt động khuyến mại bằng hình thức “tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên” – là việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu mua hàng… thì không bị khống chế về tổng thời gian khuyến mại (120 ngày/năm) theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP .

Tuy nhiên, nếu khuyến mại bằng hình thức “giảm giá hàng hóa, dịch vụ” – là việc bán hàng hóa, dịch vụ với giá thấp hơn giá bán trước đó thì bị khống chế về tổng thời gian khuyến mại (không quá 120 ngày/năm) theo khoản 5 Điều 10 và hạn mức khuyến mại (không giảm quá 50%) theo Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP .

Gửi Bình Luận

Tin Tức

Tuyển dụng Thẩm định viên xây dựng

Tuyển dụng Trợ lý kiểm toán viên và Trưởng nhóm Kiểm toán.

Bản tin pháp luật quý 1/2021

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2021

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật quý 1/2021

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Bản tin pháp luật tháng 10/2020