CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định mới về thuế giá trị gia tăng
Thứ năm, 19 Tháng 12 2013 09:11

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (21 trang).

Đọc thêm...
 
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014
Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 09:17

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (5 trang)

Đọc thêm...
 
Quy định mới về kê khai và quản lý thuế
Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 11:15

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (144 trang)
Đọc thêm...
 
Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 09:37

Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của  Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Đọc thêm...
 


Trang 10 / 30 trang.

  Trang chủ