CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Luật các tổ chức tín dụng
Thứ ba, 06 Tháng 7 2010 16:19

Ngày 16/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật số 47/2010/QH12 về các tổ chức tín dụng.Luật các tổ chức tín dụng được thông qua gồm 10 chương với 163 điều quy định cụ thể về cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng (TCTD); các quy định chung đối với TCTD là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi xuất…

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT
Thứ tư, 30 Tháng 6 2010 14:31

Ngày 17/6/2010, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 92/2010/TT-BTC, hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị; máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Đọc thêm...
 
Quy định về tiền lương đối với chuyên gia tư vấn gói thầu trong nước.
Thứ sáu, 25 Tháng 6 2010 09:24

Ngày 10/6/2010, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH, quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp.
Thứ hai, 21 Tháng 6 2010 09:08

Ngày 04/6/2010, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKH, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ; trình tự; thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Đọc thêm...
 


Trang 29 / 31 trang.

  Trang chủ