CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT
Thứ tư, 30 Tháng 6 2010 14:31

Ngày 17/6/2010, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 92/2010/TT-BTC, hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị; máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Đọc thêm...
 
Quy định về tiền lương đối với chuyên gia tư vấn gói thầu trong nước.
Thứ sáu, 25 Tháng 6 2010 09:24

Ngày 10/6/2010, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH, quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp.
Thứ hai, 21 Tháng 6 2010 09:08

Ngày 04/6/2010, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKH, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ; trình tự; thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Đọc thêm...
 
Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư
Thứ hai, 21 Tháng 6 2010 08:45

Ngày 04/06/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2010/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Đọc thêm...
 


Trang 28 / 30 trang.

  Trang chủ