CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Văn bản Khác

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

Công văn số 12133/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2016 của Tổng cục Hải quan về cưỡng chế thuế.

 

Công văn số 7178/CT-TTHT do Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 27/7/2016 hướng dẫn về việc đánh giá lại TSCĐ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV

Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Công văn số 847/GSQL-GQ2Công văn số 849/GSQL-GQ2 do Tổng cục Hải quan ban hàng ngày 23/6/2016 hướng dẫn về thủ tục xử lý hàng hóa bị lỗi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trang 1 / 115 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Văn bản Khác