CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Tài Chính - Ngân Hàng - Đầu Tư

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 83/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 67/204/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (“Nghị định 118”) ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015 và thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006. 

Trang 1 / 29 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Tài Chính - Ngân Hàng - Đầu Tư