CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Lương - BHXH - BHYT

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của chính phủ được ban hành ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của chính phủ được ban hành ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thông báo số 13/TB-BHXH ngày 4/1/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT.

Theo Thông báo này, lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT áp dụng tại TP.HCM kể từ ngày 1/1/2018 là 0,75%/tháng, giảm so với mức lãi suất áp dụng năm 2017 (0,967%/tháng, Thông báo số 67/TB-BHXH ngày 10/1/2017).

Công văn số 2771/BHXH-QLT ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018.

Trang 1 / 43 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Lương - BHXH - BHYT