CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Lương - BHXH - BHYT

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017.

Công văn số 3059/BHXH-QLT ngày 20/12/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017

 

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 (25 trang)

Trang 1 / 42 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Lương - BHXH - BHYT