CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Kế Toán - Kiểm Toán

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Điều chuyển TSCĐ cho Công ty con theo nguyên giá được miễn lập hóa đơn

Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

 

Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điều kiện niêm yết chứng khoán sau hợp nhất, sát nhập

Trang 1 / 13 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Kế Toán - Kiểm Toán