CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Văn Bản Thuế

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Công văn số 5056/TCT-CS ngày 13/12/2018 của Tổng cục Thuế về chi phí đồng phục cho người lao động bằng phiếu mua hàng.

Công văn số 7465/TCHQ-TXNK ngày 19/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập.

Công văn số 84196/CT-TTHT ngày 25/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN và thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế website.

Công văn số 4571/TCT-TNCN ngày 20/11/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ.

Công văn số 80220/CT-TTHT ngày 5/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN với khoản chi công tác phí của tổ chức phi chính phủ và dự án viện trợ.

Trang 1 / 251 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Văn Bản Thuế