CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Văn Bản Thuế

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Công văn số 7465/TCHQ-TXNK ngày 19/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập.

Công văn số 84196/CT-TTHT ngày 25/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN và thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế website.

Công văn số 4571/TCT-TNCN ngày 20/11/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ.

Công văn số 80220/CT-TTHT ngày 5/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN với khoản chi công tác phí của tổ chức phi chính phủ và dự án viện trợ.

Công văn số 61341/CT-TTHT ngày 4/9/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN cho khoản công tác phí đi tham gia hội thảo.

Trang 1 / 250 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Văn Bản Thuế