CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Văn Bản Thuế

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

Công văn số 5973/CT-TTHT ngày 20/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM về việc nhờ chi hộ tiền thuê văn phòng trước khi thành lập

 

Công văn số 3385/TCT-TNCN ngày 4/9/2018 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế của chuyên gia nước ngoài có hai quốc tịch Ý và Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tư vấn quốc tế thực hiện chương trình, dự án ODA

Công văn số 5724/TXNK-CST ngày 27/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thuê lại doanh nghiệp khác SXXK sẽ không được miễn thuế

Công văn số 5836/TXNK-CST ngày 2/10/2018 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư có được miễn thuế NK thiết bị bảo hành, bảo dưỡng hay không?

Trang 1 / 248 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Văn Bản Thuế