CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Quy định mới về sử dụng hoá đơn
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 08:51

Ngày 14/05/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Đọc thêm...
 
Cấp phép nhập khẩu tự động cho một số sản phẩm thép
Thứ hai, 31 Tháng 5 2010 15:28

Ngày 20/05/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BCT về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép được áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động.

Đọc thêm...
 
Nâng cao tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng trên 9%
Thứ hai, 31 Tháng 5 2010 15:23

Ngày 20/05/2010, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn về thuế đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00

Ngày 21/01/201, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BTC,ớng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Đọc thêm...
 


Trang 30 / 31 trang.

  Trang chủ Tin Tức