CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Quy định mới về cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Thứ ba, 26 Tháng 7 2011 09:53

Ngày 18/7/2011, Chính phủ đã ban hành  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Đọc thêm...
 
Một số quy định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán
Thứ hai, 30 Tháng 5 2011 09:55

Ngày 26/5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Đọc thêm...
 
Luật Kiểm toán độc lập
Thứ ba, 19 Tháng 4 2011 09:39

Ngày 08/4/2011, Chủ tịch nước đã ký lệnh ban hành Luật số 67/2011/QH12 về kiểm toán độc lập.

Đọc thêm...
 
Quy định mới về cho vay ngoại tệ
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 08:46
Ngày 24/3/2011,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-NHNN, quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.
Đọc thêm...
 


Trang 10 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế