CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Tăng lương tối thiểu vùng
Thứ hai, 29 Tháng 8 2011 10:27

Ngày 22/8/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Đọc thêm...
 
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011, miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2012
Thứ hai, 22 Tháng 8 2011 09:10

Ngày 06/8/2011, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 08/2011/QH13 về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Đọc thêm...
 
Quy định mới về cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Thứ ba, 26 Tháng 7 2011 09:53

Ngày 18/7/2011, Chính phủ đã ban hành  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Đọc thêm...
 
Một số quy định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán
Thứ hai, 30 Tháng 5 2011 09:55

Ngày 26/5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Đọc thêm...
 


Trang 10 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế