CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 15:00

Về nội dung trên, ngày 12/03/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BTC. Theo đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I, II năm 2011 được gia hạn theo quy định tại Thông tư này là số thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC và Thông  tư 170/2011/TT-BTC

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập
Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 14:38

Ngày 13/03/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Đọc thêm...
 
Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:45
Ngày 19/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg, quy định việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, đã được gia hạn nộp thuế theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 và số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Đọc thêm...
 
Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011
Thứ ba, 18 Tháng 10 2011 08:41

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg,  về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đọc thêm...
 


Trang 9 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế