CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 14:12

Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và  hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đọc thêm...
 
Giảm 30% thuế TNDN năm 2012
Thứ hai, 06 Tháng 8 2012 14:37
Ngày 30/7/2012, Chính phủ đã ban hành  Nghị  định  số 60/2012/NĐ-CP về  việc quy  định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
Đọc thêm...
 
Gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 15:06

Ngày 10/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Đọc thêm...
 
Công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin
Thứ ba, 17 Tháng 4 2012 16:10

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đọc thêm...
 


Trang 8 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế