CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 15:06

Ngày 10/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Đọc thêm...
 
Công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin
Thứ ba, 17 Tháng 4 2012 16:10

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đọc thêm...
 
Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 15:00

Về nội dung trên, ngày 12/03/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BTC. Theo đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I, II năm 2011 được gia hạn theo quy định tại Thông tư này là số thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC và Thông  tư 170/2011/TT-BTC

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập
Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 14:38

Ngày 13/03/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Đọc thêm...
 


Trang 8 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế