CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2013
Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 14:48

Ngày 04/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Đọc thêm...
 
Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 9 triệu đồng/tháng
Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 14:40
Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật số 26/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật thuế thu nhập cá nhân.
Đọc thêm...
 
Hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 14:12

Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và  hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đọc thêm...
 
Giảm 30% thuế TNDN năm 2012
Thứ hai, 06 Tháng 8 2012 14:37
Ngày 30/7/2012, Chính phủ đã ban hành  Nghị  định  số 60/2012/NĐ-CP về  việc quy  định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
Đọc thêm...
 


Trang 7 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế