CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thứ tư, 12 Tháng 6 2013 00:34

Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  64/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Đọc thêm...
 
Thông tư số 45 thay thế Thông tư số 203 về quản lý và khấu hao tài sản cố định
Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 09:00

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 thay thế Thông tư số 203 về quản lý và khấu hao tài sản cố định.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Thông tư số 45 là TSCĐ phải có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên.

Đọc thêm...
 
Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2013
Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 14:48

Ngày 04/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Đọc thêm...
 
Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 9 triệu đồng/tháng
Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 14:40
Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật số 26/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật thuế thu nhập cá nhân.
Đọc thêm...
 


Trang 7 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế