CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Điều kiện niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp hợp nhất
Thứ hai, 17 Tháng 6 2013 09:33

Ngày 29/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2013/TT-BTC về  việc hướng  dẫn  chi  tiết một  số điều về  niêm  yết chứng  khoán  tại Nghị  định  số 58/2012/NĐ-CP  ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đọc thêm...
 
Thêm một số dịch vụ được áp thuế GTGT 0%
Thứ tư, 12 Tháng 6 2013 10:39

Ngày 17/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số  06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số  123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số  121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thứ tư, 12 Tháng 6 2013 00:34

Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  64/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Đọc thêm...
 
Thông tư số 45 thay thế Thông tư số 203 về quản lý và khấu hao tài sản cố định
Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 09:00

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 thay thế Thông tư số 203 về quản lý và khấu hao tài sản cố định.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Thông tư số 45 là TSCĐ phải có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên.

Đọc thêm...
 


Trang 6 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế