CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 09:37

Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của  Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Đọc thêm...
 
CV 8336/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013
Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 09:29

Ngày 28/6/2013, Vụ CST - Bộ Tài Chính có Công văn số 8336/BTC-CST về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. 

Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện như sau:

a) Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở từ ngày 01/7/2013;

b) Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

c) Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

Đọc thêm...
 
Điều kiện niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp hợp nhất
Thứ hai, 17 Tháng 6 2013 09:33

Ngày 29/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2013/TT-BTC về  việc hướng  dẫn  chi  tiết một  số điều về  niêm  yết chứng  khoán  tại Nghị  định  số 58/2012/NĐ-CP  ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đọc thêm...
 
Thêm một số dịch vụ được áp thuế GTGT 0%
Thứ tư, 12 Tháng 6 2013 10:39

Ngày 17/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số  06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số  123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số  121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Đọc thêm...
 


Trang 6 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế