CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014
Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 09:17

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (5 trang)

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn điều kiện hưởng thuế 20%
Thứ năm, 17 Tháng 10 2013 14:43

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (11 trang).

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 09:37

Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của  Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Đọc thêm...
 
CV 8336/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013
Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 09:29

Ngày 28/6/2013, Vụ CST - Bộ Tài Chính có Công văn số 8336/BTC-CST về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. 

Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện như sau:

a) Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở từ ngày 01/7/2013;

b) Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

c) Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

Đọc thêm...
 


Trang 5 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế