CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Tiếp tục giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến quý 1/2010
Chủ nhật, 15 Tháng 11 2009 11:03

Ngày 11/11/2009, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 10/2009. Theo đó năm 2010 Chính Phủ quyết định dừng thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế đã áp dụng trong năm 2009, đồng thời tiếp tục giãn thời gian nộp thuế TNDN cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng dệt may, da giày, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong quý 1/2010.  

 
Quy định về vốn pháp định trong thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Chủ nhật, 01 Tháng 11 2009 07:00

Theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2005) thì khái niệm vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn về thuế đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00

Ngày 21/01/201, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BTC,ớng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Đọc thêm...
 


Trang 32 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế