CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Tài Chính - Ngân Hàng - Đầu Tư

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Công văn số 3930/TCT-DNL ngày 12/10/2018 của Tổng cục Thuế về việc chi phí lãi vay nếu đã tính vào giá trị công trình sẽ không được hạch toán

Công văn số 3790/TCT-DNL ngày 5/10/2018 của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 83/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 67/204/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trang 1 / 29 trang.
  Trang chủ Tài Chính - Ngân Hàng - Đầu Tư