CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Kế Toán - Kiểm Toán

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Công văn số 2717/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019.

Công văn số 74982/CT-TTHT ngày 12/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thủ tục thuế khi sáp nhập doanh nghiệp.

Công văn số 81737/CT-TTHT ngày 13/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử phạt hóa đơn.

Công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hóa đơn điện tử.

Trang 1 / 17 trang.
  Trang chủ Kế Toán - Kiểm Toán