CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Kế Toán - Kiểm Toán

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Công văn số 6315/CT-TTHT ngày 29/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM về việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn: Được phép trích lập dự phòng nếu bên nhận góp vốn bị lỗ.

Công văn số 48508/CT-TTHT ngày 12/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT của TSCĐ phục vụ hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.

Bản tin pháp luật số 01.2018 tóm tắt các Nghị định, Công văn mới từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2018.

Công văn số 3966/CT-TTHT ngày 24/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hạch toán chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định số  163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

Trang 1 / 15 trang.
  Trang chủ Kế Toán - Kiểm Toán