CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Kế Toán - Kiểm Toán

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Bản tin pháp luật số 01.2018 tóm tắt các Nghị định, Công văn mới từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2018.

Công văn số 3966/CT-TTHT ngày 24/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hạch toán chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định số  163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

Công văn số 4876/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu (3 trang).

Công văn số 2734/CT-TTHT ngày 18/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế nhà thầu.

Trang 1 / 14 trang.
  Trang chủ Kế Toán - Kiểm Toán