CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

AISC được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 PDF. In
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 09:32

AISC được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017
Xem thêm tại đây:

Công bố thông tin tại Website Bộ Tài chính:

- Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017: Xem

- Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017: Xem

Công bố thông tin tại Website Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước:

- Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017: Xem

 
  Trang chủ