CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2019
Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 14:17

Ban hành kèm theo thông báo số 1083 / TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài Chính

 

Đọc thêm...
 
AISC đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019
Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 14:11

Căn cứ nghị định số 89/2013 / ND-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

 

Đọc thêm...
 
Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019
Thứ năm, 17 Tháng 1 2019 11:04

Danh sách kiểm toán viên AISC được kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019

Đọc thêm...
 
AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019
Thứ năm, 17 Tháng 1 2019 10:48

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019

 

Đọc thêm...
 


Trang 1 / 31 trang.

  Trang chủ