Auditing and infomations Services Company Limited

Address: 389A Dien Bien Phu St, Dist 3, HCMC

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

(Tiếng Việt) So sánh điểm khác nhau giữa Thông tư 68/2019/NĐ-CP với các văn bản cũ quy định hóa đơn điện tử

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Gửi Bình Luận

News

AISC has been permitted to audit public benefits entities since 2019

Album no 2

Legislation

AISC has been permitted to audit public benefits entities since 2019