Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Thẩm Định Giá

Giá trị có thể tồn tại trong các hình thức khác nhau, cho dù là tài sản hữu hình hoặc vô hình của một doanh nghiệp, một khoản đầu tư, hay tài sản sở hữu trí tuệ. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay nơi mà cơ hội tồn tại ở mọi cấp độ, điều quan trọng là các công ty có khả năng để đánh giá liệu cơ hội hay giao dịch mà công ty đang xem xét sẽ làm gia tăng hay sụt giảm giá trị doanh nghiệp.

Đó là lý do mà định giá là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định cho các giao dịch mua bán và sáp nhập, cơ cấu thuế, các giải pháp tranh chấp, tái cấu trúc doanh nghiệp hay báo cáo tài chính.

Chúng tôi đã cung cấp cho các khách hàng các trường hợp định giá điển hình sau đây:

Báo cáo tài chính

Những thay đổi đáng kể trong Chuẩn mực báo cáo tài chính đã tạo ra nhu cầu cho các định giá đặc thù, trong đó thể hiện được sự hiểu biết về các ảnh hưởng của các chuẩn mực kế toán trong từng hoàn cảnh cụ thể, và bối cảnh thương mại mà ở đó các chuẩn mực kế toán được áp dụng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá để hỗ trợ Quý khách hàng trong việc xác định giá trị của tài sản vô hình cũng như xác định giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả. Một số các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Đánh giá tài sản/Lợi thế thương mại
  • Định giá tài sản vô hình
  • Định giá tài sản tài chính & nợ phải trả
  • Định giá cổ phiếu dựa trên các khoản thanh toán
  • Tư vấn độc lập về giao dịch với các bên liên quan
  • Tư vấn tài chính – đầu tư
  • Tư vấn phương án cổ phần hóa doanh nghiệp
  • Tư vấn lập dự án khả thi

Tranh chấp, trọng tài, tranh tụng

Trong trường hợp tranh chấp, định giá độc lập có thể giúp giải quyết các vấn đề nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp ý kiến và báo cáo đáng tin cậy và có thể bảo vệ được để hỗ trợ cho quan điểm và vị trí của khách hàng trong các tranh chấp và tố tụng. Chúng tôi cũng cung cấp các chuyên gia định giá làm chứng để hỗ trợ tranh tụng.

Thẩm định giá bất động sản

Đây là một trong những thế mạnh của chúng tôi với các dịch vụ thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng cơ bản…

Thẩm định giá máy móc, thiết bị

Với sự am hiểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng trong việc xác định giá trị dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên dụng hiện đại, phương tiện vận tải…